FeederFishing.lt Youtube
FeederFishing.lt Pinterest
Sveiki, Svečias
Prisijungimo vardas: Slaptažodis: Prisiminti mane

TEMA: 2017 STARFISH TAURĖ B LYGOS 1 ETAPAS

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-21 19:06 #5020

 • rimas
 • rimas avataras
 • Neprisijungęs
 • Administratorius
 • Žinutės: 3256
 • Gauta padėkų: 1932
plakatas5.jpg
Nuo sėkmės iki pralaimėjimo vienas žingsnis , o nuo pralaimėjimo iki sėkmės ilgas kelias ...
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
Jums padėkojo šie nariai: marius76, libaranaus, Tomaspuras, TomasG, Audrius

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-21 19:07 #5021

 • rimas
 • rimas avataras
 • Neprisijungęs
 • Administratorius
 • Žinutės: 3256
 • Gauta padėkų: 1932
LIETUVOS FEEDERIO B LYGOS 2017 m. VARŽYBŲ NUOSTATAI
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Lietuvos feederio b lygos varžybas organizuoja Feeder Fishing Team klubaS.
1.2. Pagrindiniai varžybų tikslai: populiarinti žūklę dugnine meškere, plėtoti žūklės mėgėjų bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdyti šio žūklės būdo būsimus sportininkus, galinčius dalyvauti Lietuvos dugninės meškerės čempionate.
VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
2.1. Varžybų organizatoriai yra klubaS Feeder Fishing Team.
2.2. Organizatoriai yra atsakingi už varžybų starto vietos parinkimą ir paskelbimą, starto mokesčio surinkimą ir jo administravimą, varžybų dalyvių registravimą, etapo dienotvarkės paskelbimą, tvarkos ir saugos reikalavimų laikymosi kontrolę varžybų metu, varžybų taisyklių laikymąsi, laimikių svėrimą ir rezultatų fiksavimą bei paskelbimą, apdovanojimų ir prizų parengimą ir įteikimą, rezultatų paskelbimą.
2.3. Varžybose dalyvaujantys organizatoriai skiria teisėjų komandą ,kuri nagrinėja dalyvių skundus ir apeliacijas. Teisėjai gali taikyti sankcijas MŽT arba šių nuostatų pažeidėjams.
2.4. Varžybose gali dalyvauti visi pilnamečiai žvejai mėgėjai ir nepilnamečiai žvejai mėgėjai nuo 16 m. ( su savimi turintys asmens tapatybę įrodantį dokumentą) , jei kartu dalyvauja vienas iš tėvų ar globėjas, sumokėję starto mokestį.
2.4a. Varžybose negali dalyvauti žvejai sportininkai, dalyvavę Lietuvos dugninės meškerės čempionate.
2.5. Varžybos vykdomas asmeninėje įskaitoje.
2.5a. Kiekvienas dalyvis, atskiroms varžyboms gali registruoti vieną trenerį, bet treneris gali atstovauti keliems varžybų dalyviams, t.y tas pats treneris gali padėti keliems varžybų dalyviams. Trenerio registracija atliekama tik prieš etapo pradžią. Treneriais gali būti ir žvejai sportininkai .
2.6. Išankstinė dalyvių registracija vyksta elektroniniu paštu arba telefonu prieš kiekvienas varžybas. Registracija nutraukiama likus 6 dienoms iki varžybų pradžios. Registracijos tvarka ir kontaktinė informacija skelbiama išankstiniuose pranešimuose prieš kiekvienas varžybas. Bet kokie registracijos tvarkos pakeitimai įsigalioja tik paviešinus juos organizatorių internetinėse svetainėse iki varžybų pradžios.
3.1. Starto mokestį sumoka visi prisiregistravę ir varžybose dalyvaujantys dalyviai.
Starto mokesčio dydis atskiram etapui nurodomas išankstiniame skelbime apie
būsimą konkretų etapą.
3.2. Starto mokestis mokamas prieš dalyvių registraciją. Starto mokestį renka ir administruoja varžybų organizatoriai.
4.1. Varžybų laikas skelbiamas likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui
iki konkrečių varžybų pradžios, organizatorių internetinėse svetainėse, bei pasinaudojant kitais informavimo šaltiniais.
4.2. Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų vietą ar laiką dėl oro sąlygų ar kitų
priežasčių, iš anksto apie tai informuojant.
4.3. Kiekvienų varžybų metu dalyviai varžosi vieną dieną burtų keliu ištrauktuose sektoriuose. Gaudymo trukmė vieno turo – 4 valandos. Varžybos prasideda šeštadienį ir baigiasi tą pačią dieną.
4.4. Varžybų dienotvarkė:
6.00 -RENKAMES,REGISTRUOJAMES
7.00 -RIKIUOTE,BURTU TRAUKIMAS
7.30 -EJIMAS I SEKTORIUS
8.30 - PIRMO TURO PRADZIA
12.30- PIRMO TURO PABAIGA
12.30-13.30 PERTRAUKA
13.30 - EJIMAS I SEKTORIUS
14.30- ANTRO TURO PRADZIA
18.30 - VARZYBU PABAIGA
19.30 -APDOVANOJIMAI
4.5. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų dienotvarkę, iš anksto apie
tai informuodami dalyvius.
. VARŽYBŲ TAISYKLĖS
5.1. Varžybų dalyviai, jų treneriai, teisėjai privalo laikytis MŽT ir šių nuostatų reikalavimų.
5.2a. Kiekvienam dalyviui pasiruošimui skiriama 60 min, kiekvienam turui. Dalyvis, atvykęs į burtų keliu ištrauktą gaudymo sektorių vykdo paruošiamuosius darbus gaudymo zonoje. Po signalo “ jaukų ir masalų tikrinimas“ svaržybų dalyviui draudžiama perduoti jaukus, masalus ar įrangą, išskyrus sulaužytas fiderio koto dalis. Perdavimas vyksta tik su teisėjo leidimu. Po jaukų ir masalų patikrinimo, bet koks jaukų ir masalų perdavimas dalyviui draudžiamas.
5.2b. Dalyviui privalu naudotį sietą (skiaurę) tokio ilgio, kad sieto dalis, esanti vandenyje , būtų ne trumpesnė nei 1,5m.
5.3a. Tikrinamo jauko kiekis ( tikrinamas paruoštas, sudrėkintas ir persijotas, jaukas) skaičiuojamas kartu su gruntais, priedais ( kukurūzai, kanapės, aktyvatoriai, aromatizatoriai ir k.t.) ir neturi viršyti 12 litrų. Papildomus gruntus, priedus draudžiama laikyti sektoriuje varžybų metu.
5.3b. Maksimalus leidžiamas masalų kiekis – 2,5 litro, iš kurių uodo trūklio lervos neturi viršyti 0,5 litro.
5.3c. Bet kurį gyvulinės kilmės masalą, kabinamą ant kabliuko ar dedamą į jauką, rekomenduotina pateikti patikrinimui indelio gamintojo graduotuose indeliuose. Tuo atveju, kai dalyvis neturi tokiu indelių, teisėjas patikrina kiekius savo turimais graduotais indeliais.Jaukus patikrinimui rekomenduojama pateikti graduotuose kibiruose, kuriuose gradavimo padalos pažymėtos kibiro gamintojo. Tuo atveju, kai dalyvis neturi tokiu kibirų, teisėjas patikrina jaukų kiekį savo turimu graduotu kibiru.
5.4. Varžybų dalyviai privalo laikytis pagaunamos žuvies dydžio ir rūšies apribojimų reikalavimų, kurie nurodyti MŽT.
5.5. Jaukai ir masalai privalo būti natūralios kilmės. Dirbtiniai masalai (iš metalo, gumos, paralono ir pan.), imituojantys uodo trūklio, musės lervas, sliekus, negyvas žuveles, dirbtines museles ir k.t. yra draudžiami. Taip pat draudžiama naudoti skruzdžių kiaušinius, gyvas ar negyvas žuveles arba jų dalis, o taip pat masalus pagamintus iš žuvies ikrų ar varlių. Masalas turi būti pritvirtintas prie kabliuko perveriant jį.
5.6. Jei blogos oro sąlygos neleidžia pradėti varžybas, teisėjas gali nepradėti varžybų, o taip pat sustabdyti arba nutraukti varžybas.
5.7. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis echolotais. Dalyvis negali gauti fizinės pagalbos iš šalies,išskyrus žodinę pagalbą iš savo trenerio.
5.8. Žuvis yra įskaitoma, jei ji sugauta savo sektoriaus ribose .Žuvis, sugauta už sektoriaus ribų, yra neįskaitoma ir ją privalu nedelsiant paleisti.
5.9a. Leidžiama naudotis tokiomis sistemomis: paternosteris, simetrinė ir asimetrinė kilpos, in-line.
5.9b. Gaudymas „method“ būdu – draudžiamas.
5.9c.Draudžiama naudotis elektriniais signalizatoriais ar pakabukais. Kibimo nustatymas fiksuojamas tik fiderio viršūnėlės pagalba.
6.0. Varžybų dalyviams atsarginių meškerių skaičius neribojamas. Tačiau jiems galima vienu metu žvejoti tiktai viena meškere su vienu kabliuku.
6.1. Varžybų dalyviui varžybų metu išeiti iš sektoriaus galima tik su teisėjo leidimu. Tuo metu sistema (kabliukas, šeryklėlė) negali būti vandenyje.
6.2. Varžybų dalyviams draudžiama gauti pagalbą iš šalies, taip pat traukiant žuvį.
6.3. Tik dalyvio treneriui galima užeiti į savo dalyvio sektorių. Teisėjai turi teisę įeiti į kiekvieno varžybų dalyvio sektorių.
6.4. Dalyviai, sulaukę pirmojo signalo, įeina į savo sektorių ir ruošia jaukus, savo įrangą. Vieno turo pasiruošimui skiriama 60 min. Patikrinimas prasideda nuo pirmojo sektoriaus. Draudžiama šerti ranka ar kita pagalbine įranga.Jaukinama tik šėryklėle. Po signalo „varžybų pabaiga“ jokia žuvis neįskaitoma, jei finišo signalo metu žuvis nebuvo visa iškelta iš vandens.
6.5. Kol neatvyko teisėjas sverti žuvies, visa žuvis laikoma siete, o sietas laikomas vandenyje.Dalyvis privalo dalyvauti tik savo žuvies svėrime, kontroliuoti svėrimo procedūrą ir pasirašyti žuvies svėrimo protokole su nurodytu sugautu žuvies kiekiu. Po to, kai svėrimo procedūra atlikta, protokolas pasirašytas, žuvis paleista, jokie protestai dėl žuvies svėrimo nepriimami.
6.7. Dalyvis gali palikti savo sektorių, tik po žuvies svėrimo ir paleidimo į vandenį.
6.8. Žuvies svėrimo metu sektoriuje gali būti : dalyvis, teisėjai ir dalyvio treneris.
6.9. Už šių nuostatų pažeidimą teisėjas gali paskirti pastabą. Varžybų dalyviui gavus trečią pastabą varžybų metu, jis bus šalinamas iš varžybų.

REZULTATŲ SKAIČIAVIMO IR VIETŲ NUSTATYMO TVARKA
7.1. Dalyvių užimtos vietos nustatomos pagal dviejų turų rezultatą. Skaičiuojamos per du turus, užimtos sportininko vietos, (toliau baudos taškai). Pvz- b lygos sportininkas pirmą turą sugavo 6kg ir tarp visų asmeninėje įskaitoje liko 5, antro turo metu sugavo 3kg ir tarp visų asmeninėje įskaitoje liko 14. Galutinį rezultatą skaičiuojant, šis sportininkas turi 19baudos taškų, surinkus vienodą baudos taškų kiekį, aukštesnę poziciją užima sportininkas surinkęs didesnį svorį.
Atitinkamai pagal surinktus baudos taškus yra skiriamos vietos kitiems dalyviams.
PRIZAI IR APDOVANOJIMAI
8.1. Prizai ir apdovanojimai yra teikiami pasibaigus varžyboms.
8.2. Prizus turnyro dalyviams gali steigti organizatoriai bei varžybų rėmėjai. 1-3 vietų laimėtojai asmeninėje įskaitoje yra apdovanojami taurėmis, atminimo medaliais bei rėmėjų prizais.
Atskiras prizas „ Big fish“ yra steigiamas už didžiausią varžybų metu sugautą žuvį.

DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
9.1. Bet kokie MŽT ir šių nuostatų pažeidimai varžybų metu nėra toleruojami. Dalyviai, akivaizdžiai ar piktybiškai pažeidę MŽT arba šiuos nuostatus, gali būti diskvalifikuojami iš turnyro.
9.2. Kiekvienas varžybų dalyvis yra atsakingas už savo veiksmus varžybų metu. Jis privalo laikytis visų saugaus elgesio taisyklių ir tai patvirtina savo parašu dalyvių registracijos protokole.
9.3. Varžybų dalyviams turų metu draudžiama vartoti alkoholį ir kitas svaiginančias medžiagas. Alkoholio ir kitų svaiginančių medžiagų vartojimas nebus toleruojamas.
9.4. Turnyro dalyviai privalo padėti vienas kitam nelaimės atveju.
Nuo sėkmės iki pralaimėjimo vienas žingsnis , o nuo pralaimėjimo iki sėkmės ilgas kelias ...
Paskutinis taisymas: 2017-03-31 13:41 nuo rimas.
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
Jums padėkojo šie nariai: Blynas30

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-21 19:08 #5022

 • rimas
 • rimas avataras
 • Neprisijungęs
 • Administratorius
 • Žinutės: 3256
 • Gauta padėkų: 1932
Registuojames sioje temoje. Pries registruojantis, apgalvokite ar tikrai dalyvausite. Aciu.
Del gyvu masalu ir bus informacija.
Nuo sėkmės iki pralaimėjimo vienas žingsnis , o nuo pralaimėjimo iki sėkmės ilgas kelias ...
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-21 20:03 #5023

 • Aivaras
 • Aivaras avataras
Aivaras Babachinas
Konstantinas Babachinas
Renatas Akunevicius
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-21 20:10 #5024

 • paska34
 • paska34 avataras
 • Neprisijungęs
 • Naujokas
 • Žinutės: 13
 • Gauta padėkų: 12
Linas Paskevicius dekui
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
Jums padėkojo šie nariai: rimas

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-21 20:36 #5026

 • arminas
 • arminas avataras
 • Neprisijungęs
 • Aktyvus dalyvis
 • Žinutės: 73
 • Gauta padėkų: 40
Arminas Dambrauskas
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
Jums padėkojo šie nariai: rimas

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-21 20:48 #5030

 • Diablo
 • Diablo avataras
 • Neprisijungęs
 • Žvejys fanatas
 • Žinutės: 181
 • Gauta padėkų: 74
Ruslan Carik
Linas Baranauskas
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
Jums padėkojo šie nariai: rimas, libaranaus

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-21 20:48 #5031

 • TomasG
 • TomasG avataras
 • Neprisijungęs
 • Aktyvus dalyvis
 • Žinutės: 49
 • Gauta padėkų: 30
Tomas Grevys
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
Jums padėkojo šie nariai: rimas

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-21 22:03 #5037

 • Obodas
 • Obodas avataras
 • Neprisijungęs
 • Naujokas
 • Žinutės: 12
 • Gauta padėkų: 13
Evaldas Tarasevičius
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
Jums padėkojo šie nariai: rimas

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-21 23:13 #5038

 • Auris10
 • Auris10 avataras
 • Neprisijungęs
 • Naujokas
 • Žinutės: 8
 • Gauta padėkų: 4
Aurimas Kučinskas
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
Jums padėkojo šie nariai: rimas

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-22 08:16 #5042

 • libaranaus
 • libaranaus avataras
 • Neprisijungęs
 • Žvejys fanatas
 • Žinutės: 183
 • Gauta padėkų: 162
Aciu, Ruslanai, dar Kazimieras Seselgis (pirmos dvi sh) :) Grazus "plakatas", Rimai :)
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
Jums padėkojo šie nariai: rimas

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-22 11:17 #5050

 • Pikeriuks
 • Pikeriuks avataras
 • Neprisijungęs
 • Žvejys fanatas
 • Žinutės: 314
 • Gauta padėkų: 114
Žiūriu aš i visas tas platformas ir baisu darosi :cheer:
bet
Vitalijus Barštys
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
Jums padėkojo šie nariai: rimas

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-22 11:23 #5051

 • rimas
 • rimas avataras
 • Neprisijungęs
 • Administratorius
 • Žinutės: 3256
 • Gauta padėkų: 1932
Vitalijau, toli grazu ne visi su platformom.
Svarbiausia noras, puikiai galima gaudyti ir nuo kedutes.
Nuo sėkmės iki pralaimėjimo vienas žingsnis , o nuo pralaimėjimo iki sėkmės ilgas kelias ...
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-22 11:32 #5052

 • Pikeriuks
 • Pikeriuks avataras
 • Neprisijungęs
 • Žvejys fanatas
 • Žinutės: 314
 • Gauta padėkų: 114
rimas parašė:
Vitalijau, toli grazu ne visi su platformom.
Svarbiausia noras, puikiai galima gaudyti ir nuo kedutes.

apskritai kuo toliau tuo labiau galvoju kad nieko nemoku ir nezinau :D sroveje isvis esu tik kelis zvejojes ir tai ne su feederiu ))
bus man daug praktikos ir naujienu :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
Jums padėkojo šie nariai: rimas

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-22 11:38 #5053

 • Arturas Ra
 • Arturas Ra avataras
 • Neprisijungęs
 • Naujokas
 • Žinutės: 4
 • Gauta padėkų: 6
Laba diena bičiuliai,

Artūras Radzevičius, treneris Tomas Gaizauskas. Ačiu :)
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
Jums padėkojo šie nariai: rimas

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-22 12:04 #5055

 • uttt
 • uttt avataras
 • Neprisijungęs
 • Aktyvus dalyvis
 • Prasom.lt :)
 • Žinutės: 60
 • Gauta padėkų: 25
Artūras Lapinskas !
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
Jums padėkojo šie nariai: rimas

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-23 12:04 #5074

 • rimas
 • rimas avataras
 • Neprisijungęs
 • Administratorius
 • Žinutės: 3256
 • Gauta padėkų: 1932
Kas liecia gyvus masalus :
Dzykai 1ltr 6eur
Pinkos 1ltr 6 eur
Matyliai po 23eur kg
Del slieku ir jokerio kainos bus veliau, nes siemet uzsakymai dar nedaryti.
Dzyku, pinku ir matyliaus uzsakymo minimalus kiekis 0.5 ltr - 0.5kg matyliaus. Viskas bus pristatyta i varzybu vieta.
Uzsakymus galima rasyti cia, dar geriau arunas345
Galima i ar 867104186
Nuo sėkmės iki pralaimėjimo vienas žingsnis , o nuo pralaimėjimo iki sėkmės ilgas kelias ...
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-23 20:25 #5089

 • Audrius
 • Audrius avataras
 • Neprisijungęs
 • Dalyvis
 • Žinutės: 30
 • Gauta padėkų: 8
Audrius Plevokas
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
Jums padėkojo šie nariai: rimas, arminas

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-24 16:37 #5097

 • Egidijus
 • Egidijus avataras
 • Neprisijungęs
 • Dalyvis
 • Žinutės: 38
 • Gauta padėkų: 8
Egidijus Žvikas
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
Jums padėkojo šie nariai: rimas

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-24 18:59 #5100

Sigitas Maslauskas
Jei bus trenerių norėčiau, kad kas padėtu ir pamokytų :) Rimai gal Jūs neužimtas dar?
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
Jums padėkojo šie nariai: rimas

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-24 20:06 #5101

 • rimas
 • rimas avataras
 • Neprisijungęs
 • Administratorius
 • Žinutės: 3256
 • Gauta padėkų: 1932
SigitasMaslauskas parašė:
Sigitas Maslauskas
Jei bus trenerių norėčiau, kad kas padėtu ir pamokytų :) Rimai gal Jūs neužimtas dar?

Iki paciu varzybu, padeti galiu visiems, per varzybas, deja jau turiu savo klubo tris B lygos sportininkus.
Bandysim pakviesti sportininku, jei atsiras, butinai Jumis prirasysiu treneri.
Nuo sėkmės iki pralaimėjimo vienas žingsnis , o nuo pralaimėjimo iki sėkmės ilgas kelias ...
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
Jums padėkojo šie nariai: SigitasMaslauskas

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-24 20:27 #5106

Supratau Rimai.
Konkretesnius klausimus (prašymus patarti) parašysiu jums asmenine žinute.
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
Jums padėkojo šie nariai: rimas

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-24 22:09 #5112

 • Pikeriuks
 • Pikeriuks avataras
 • Neprisijungęs
 • Žvejys fanatas
 • Žinutės: 314
 • Gauta padėkų: 114
rimas parašė:
SigitasMaslauskas parašė:
Sigitas Maslauskas
Jei bus trenerių norėčiau, kad kas padėtu ir pamokytų :) Rimai gal Jūs neužimtas dar?

Iki paciu varzybu, padeti galiu visiems, per varzybas, deja jau turiu savo klubo tris B lygos sportininkus.
Bandysim pakviesti sportininku, jei atsiras, butinai Jumis prirasysiu treneri.

as irgi neatsisakyciau pagalbos )
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
Jums padėkojo šie nariai: rimas

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-25 16:26 #5113

 • Audrius
 • Audrius avataras
 • Neprisijungęs
 • Dalyvis
 • Žinutės: 30
 • Gauta padėkų: 8
Trenerio pagalba ir man praverstu jei tik butu laisvu ir norinciu sportininku padeti pradedanciajam :)
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

STARFISH TAURĖ 2017 1ETAS B LYGOS 2017-03-27 19:14 #5142

 • Pikeriuks
 • Pikeriuks avataras
 • Neprisijungęs
 • Žvejys fanatas
 • Žinutės: 314
 • Gauta padėkų: 114
sveiki
o bus taisykles?
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.